God sommersesong for Visit Elverum-Regionen

Visit Elverum-Regionen AS registrerer at regionen har en flott vekst i kommersielle gjestedøgn i sommer. I perioden juni-august er det en økning på hele 31% i forhold til tilsvarende periode i fjor.

Nordmenn, som står for 84% av alle gjestedøgnene, har hatt en økning på 25%, mens utlendingene som representerer 16% av markedet har hatt en økning på hele 80%. Visit Elverum-Regionen AS kan vise til flott vekst i hotellgjestedøgn over en lengre periode fra 2012 og fram til 2015. I 2016 er det camping som står for veksten, noe vi synes er veldig gledelig.  

Visit Elverum-Regionen AS har en høyere vekst enn Hedmark og landet for øvrig. Det viser at vi tar markedsandeler og at noe av veksten skyldes lokale forhold.

Visit Elverum-Regionen AS anser følgende forhold som årsak til veksten:

  • Gunstig kronekurs som bidrar til tidenes sommersesong i Norge
  • Økt kapasitet og sterkere lokal konkurranse har gitt en positiv utvikling i profesjonalitet i bedriftene lokalt. Dette kombinert med utviklingstiltak og kurs på bruk av digitale medier i markedsføring har gitt positiv effekt.
  • Vi har et bedre organisert reiseliv med etablering av Visit Elverum-Regionen AS, Visit Hedmark AS og VisitOsloRegionen SA. Det har gitt økt synlighet og tilgang til markedet på en helt annen måte enn tidligere.

Visit Elverum-Regionen AS mener at regionen har et enormt potensiale for en ytterligere utvikling. Det er fortsatt mye å ta tak i selv om vi pga. gunstig kronekurs har fått en ekstraordinær vekst i 2016.

Vi har på langt nær hentet ut effektene av et bedre organisert reiseliv. Her er vi bare i startgropen. I tillegg er det enda mer å hente lokalt i form av økt fokus vertskap, service, markedsføring, salg og ikke minst det å utvikle eksisterende og nye spennende opplevelser knyttet til vår natur, lokal kultur og næringsliv.

Vi håper at flere ønsker å delta i felleskapet for økt satsing på arrangements- og reiselivsutvikling og blir medlem i Visit Elverum-Regionen AS. Her kan du lese hvordan du kan bli medlem i Visit Elverum-Regionen AS.

Kilde: SSB bearbeidet av statistikknett – Merk at statistikknett ikke har med Stor-Elvdal kommune i Visit Elverum-Regionen AS, da de først ble medlem 1. juli 2016, men med det statistikkmateriale vi har tilgjengelig er det ingen grunn til å tro at utviklingen i Stor-Elvdal er annerledes enn i resten av regionen.

Cookies

visit-hedmark.no benytter cookies. En cookie er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Ved å bruke visit-hedmark.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Les mer om bruken av cookies

Godta