Om Østerdalskonferansen 2016

Når skog- og trebransjen på nytt samles i Elverum i martensuka, så skjer det samtidig med at rammevilkårene for norsk næringsliv er i kraftig endring. Verdens klimautfordringer setter i stadig større grad dagsorden blant annet gjennom Paris-avtalen. Oljeprisen har falt kraftig. Valutamarkedet har satt ned verdien på norske kroner. Dette gir nasjonen nye utfordringer, og regjeringen setter store ressurser inn i omstilling. Årets konferanse vil utdype dette bakteppet, sette fokus på noen av de muligheter som oppstår og på hvordan skog- og trebransjen kan realisere dette potensialet.Last ned det endelige programmet her.(pdf)

På Østerdalskonferansen 2016 vil regionale aktører vise hvordan de kan og vil samarbeide om innovasjon og utvikling for at næringen skal øke sin konkurransekraft og utnytte markedsmulighetene. Regionale bedrifter, FoU-virksomheter og utdanningsaktørene forteller om eksempler på nyskaping og om hvordan de kan bidra til det grønne skiftet. Virkemiddelapparatet stiller opp med presentasjoner om hvordan de kan støtte utviklingsarbeidet. Hedmark og Oppland fylkeskommune inviterer bransjen til prosessen med å skape en bioøkonomi-strategi for Innlandet. Det blir her mulig å komme med spørsmål og innspill til den prosessen. Annen nasjonal spisskompetanse skal inspirere til fortsatt satsing innenfor skog- og trebransjen.

Første dag avholdes på Terningen Arena for å understreke at bransjen ønsker å utvikle kontakten med de regionale utdanningsinstitusjonene ytterligere. Høgskolen i Hedmark og NTNU Gjøvik deltar for å fortelle om hva de kan bidra med. Sammen med Østlandsforskning vil de presentere resultater fra regionale FoU-prosjekt. Første dag avsluttes med en status for den skogindustrielle klyngen – Arena tre. Under vegs er det lagt inn muligheten for en smak av Østerdalen på Elgstua.

Andre dag avholdes også i år hos Norsk Skogmuseum. Her vil museet med stor stolthet vise fram «Det fantastiske treet». Denne utstillingen som nettopp er åpnet av landbruksminister Georg Dale, er enestående i sitt slag i verden. Kronprins Haakon ga det kongelig glans. På konferansens andre dag blir det to parallelle sesjoner.

I den ene sesjonen inviterer Norges Forskningsråd til et FoU-seminar. Her presenteres relevante støtteordninger for forskning og innovasjon i skog- og trebransjen.  I denne sesjonen deltar også representanter fra Regional Forskningsfond og Innovasjon Norge. Den andre sesjonen orienterer seg mot tema knyttet til skogbruket. Dels vil Glommen Skog, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Fylkesmannen invitere til en avslutning av FoU-prosjektet ”Standardheving av skogbrukets veinett”. Forskerne ved NIBIO er ellers utfordret til å forklare hvordan et aktivt skogbruk kan bidra til økt karbonbinding. Fokus rettes mot potensialet i et aktivt skogbruk i de sentrale skogstrøkene.  Glommen Skog og NIBIO samarbeider om regien for denne andre sesjonen.

Tretorget
Cookies

visit-hedmark.no benytter cookies. En cookie er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Ved å bruke visit-hedmark.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Les mer om bruken av cookies

Godta