Østerdalskonferansen 2016

Med nesten 150 deltagere var Østerdalskonferansen 2016 en stor suksess. Vi har tatt vare både på programmet og de fleste foredrag fra denne konferansen. Enten du gikk glipp av den eller ønsker en oppfriskning, så finner du det her.

Presentasjonene av foredragene fra Østerdalskonferansen 2016:


Dag 1: (alle presentasjoner er i pdf-format)

 

Per Sandberg. Klima- og miljødepartementet: Grønn konkurransekraft

 

Thina Saltvedt, Nordea: En samfunnsøkonoms syn på det grønne skiftet

 

Dagfrid Forberg, ZERO: Norge 203040

 

Torfinn Hansen, Arctic Biodiscovery Centre: Bioprospektering som mulighet

 

Øivind Kvarstrøm m.fl.: Framtidens skogkultur

 

Tor Arnesen, Østlandsforskning: Bioøkonomistrategi og -tiltak for Innlandet


Harry Andreassen, Høgskolen i Hedmark: En helhetlig fagprofil med samarbeid for mer FoU og innovasjon 

 

Jan Steinar Egenes, NTNU: NTNU Gjøvik som bidragsyter til grønn konkurransekraft

 

Tom Johstad, NTNU: NTNU Wood Industry Pilot

 

Peter Zubkov: Visualisert skogforvaltning

 

Eivind Merok, Østlandsforskning: Urbant trebyggeri

 

Kjell Tryggestad og Kristin Steivik, Høgskolen i Hedmark: Innovasjon for en bærekraftig framtid

 

Erik Lagethon, Oppland fylkeskommune: Erfaringer fra et kompetanseløft om bruk av tre i offentlige bygg.

 

Torodd Rande, Forestia: Status for den skogindustrielle klyngen

 

 

Dag 2:

 

Grønn konkurransekraft - primærskogbrukets bidrag

 

Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund: Skogbrukets betydning for klimaeffektene

 

Kåre Gunnar Fløystad, ZERO: Aktivt skogbruk - en del av klimaløsningen

 

Arne Steffenrem, NIBIO: Økt skogproduksjon gjennom planteforedling - hva er mulig?

 

Aksel Granhus, NIBIO: Økt skogproduksjon

 

Yngve Holth, Glommen Skog: Oversikt over skogressursene

 

Lars Ole Rundfloen, Glommen Skog: Dyr moro med dårlige veier

 

Jan Bjerketvedt, NIBIO: Dyr moro med dårlige veier (2)

 

Anders Lindh, Moelven Våler AS: Økt konkurransekraft for Moelven Våler AS - skogbrukets bidrag

 

Kjell Andreassen, NIBIO: Potensiale for økt virkesproduksjon ved valg av ulike treslag

 

Helge Urstrømmen, Glommen Skog: Utvikling av nye produkter

 

 

Virkemidler til grønn utvikling - hvilke og hvordan?

 

Per Ottar Walderhaug, Innovasjon Norge: Innovasjon Norge sine tilbud - en oversikt

 

Elisabeth Frydenlund, Norges forskningsråd: SkatteFUNN-ordningen

 

Petter Nilsen, Norges forskningsråd: Bionær programmet og Horisont2020

 

Svein Erik Moen, Norges forskningsråd: BIA programmet

 

Hege Taarud, Regionalt forskningsfond Innlandet: Tilbud fra Regionalt forskningsfond Innlandet

 

Her finner du en liste over deltagere i Østerdalskonferansen 2016

 

Programmet for Østerdalskonferansen finner du her

 

Velkommen til Østerdalskonferansen 2017!

Cookies

visit-hedmark.no benytter cookies. En cookie er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Ved å bruke visit-hedmark.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Les mer om bruken av cookies

Godta