Året 2016 for Visit Elverum-Regionen

Visit Elverum-Regionen AS har hatt et begivenhetsrikt år med endringer i administrasjon, gjennomføring av flere arrangement, prosjekter og kampanjer.

Året 2016 startet som vanlig med deltagelse på Reiselivsmessen i Oslo. Alle som deltok fra Hedmark samlet seg under felles stand, med www.visit-hedmark.no som avsender. Som vanlig fikk vi god respons, spesielt på det man godt kan kalle godt vertskap. Vi var aktiv på standen med mye underholdning, god mat og drikke og salg av lokale produkter. Selv om mye foregår på internett og sosiale medier er det viktig å møte potenielle gjester ansikt til ansikt en gang i blant.

Nye avtaler med næring og kommunene
I 2016 fornyet vi avtalene med kommuner og næring og den jobben startet vi med første halvår i 2016. Helt nye medlemsavtaler ble laget i form av basismedlemskap og støttemedlemskap, samt fyrtårnsavtaler med de største næringsaktørene i regionen. Avtalene med kommunene er selve fundamentet for Visit Elverum-Regionen AS. De nye avtalene med nå 4 kommuner gir selskapet en bedre økonomisk handlekraft i årene fremover.

Endringer i administrasjonen
I starten av året endret vi litt på organisasjonen. Ingvild Haugbråten og Trond Asle Daltveit byttet roller i og med at Trond Asle Daltveit overtok som daglig leder 1. februar og Ingvild Haugbråten ble markedsjef. Hovedgrunnen til det var å frigjøre mer tid til kreativt og skapende arbeid som er Ingvild sin store styrke. Samtidig har Trond Asle god kompetanse på det økonomiske og administrative, samt erfaring med å lede destinasjonsselskap.

Thomas Davidsen fikk rollen som web- og kommuniksajonsansvarlig. Hovedoppgaven er å oppgradere og utvikle innholdet på de websidene vi forer med informasjon fra vår region: www.visit-hedmark.no, www.visiter.no, www.visitosloregion.no og www.visitnorway.com inkl. App for Visit Norway. Fra og med 1. november er Thomas Davidsen i permisjon fram til 1. august 2017. Inn som vikar kommer Ine Gulbæk i en 50% stilling ut juni 2017.

Østerdalskonferansen
Østerdalskonferansen 2016 er viktig fordi den gjør at vi har en relasjon til den viktigste næringen i regionen. Den synliggjør vår region som kurs- og konferanse leverandør. Den gir Visit Elverum-Regionen AS mye god erfaring på å organisere slike arrangement som kan deles med andre. I tillegg tar vi oss betalt for tjenesten slik at vi ikke bruker av de midlene vi får inn gjennom avtalene med næring og kommunene. Østerdalskonferansen bidrar til at vi kan beholde og utvikle de ansatte vi har i selskapet.

"Kongens Nei - tre døgn i april"
"Tre døgn i april" er et tiltak vi gjør for felleskapet for å styrke den merkevareprofil som er bygget rundt "Kongens Nei" i Elverum. Her bør det utvikles konsepter og opplevelsestilbud som tilreisende og innbyggere kan "kjøpe" og som skaper inntekter for reiselivsnæingen. Programmet for "Tre døgn i april" tok utgangspunktet i dette. Erfaringene fra arrangementet vi gjennomførte i april er meget viktige å ta med seg videre for lykkes med å skape inntekter for regionen i etterkant av filmen "Kongens Nei".

Kirkene i Våler
I forbindelse med at vi inngikk en ny avtale med Våler kommune fikk vi også prosjektansvar for å utvikle et konsept rundt Kirkene i Våler. Det resulterte i en flott brosjyre, egen facebookside og en godt besøkt kirkerundtur i forbindelse med Vålerdagene. Nye Våler kirke har hatt godt besøk grunnet sine priser for god arkitektur og er med i rundturforslag for arkitekturelskere på www.visitnorway.com.

Visit Hedmark AS og VisitOsloRegion SA
Gjennom samarbeidet i Visit Hedmark AS deltar vi i felles tiltak i VisitOsloRegion sin regi. Dette gjelder vår webside og internasjonale markedskampanjer. Å bidra og delta i i et slikt sterkt felleskap skaper en bedre styrkebalanse mellom vår region, Fjord Norge og Nord Norge. Dette gjelder både generell synlighet i markedet og overfor politiske og offentlige aktører nasjonalt og regionalt. Begge deler er ekstremt viktige for å skape optimale rammebetingelser for reiselivet i vår region.

Interregprosjektet IDA
Visit Elverum-Regionen AS har med Ingvild påtatt seg prosjektlederrollen på norsk side i et internasjonalt reiselivsutviklingsprosjekt som har fått navnet Interreg IDA (internasjonalisering, destinasjonsutvikling og attraksjonskraft). Temaene er naturbaserte opplevelser/aktiviteter, kulturopplevelser/-aktiviteter og arrangement. Dette er et samarbeid mellom Värmland, Hedmark, Akershus og Østfold og det er flere reiselivsbedrifter fra Elverum-Regionen som deltar aktivt i prosjektet. VER og Ingvild sin innsats er fullfinansiert med prosjektmidler fra Interreg IDA.

Spørsmålet er om vi allerede ser resultater av det internasjonale markedsarbeidet. Sommersesongen var svært god i forhold til økning i antall gjester, spesielt fra utlandet. Sannsynligvis er det en kombinasjon av flere heldige omstendigheter som går vår vei.

Åmot

I Åmot er det mye spennende på gang, med satsing på videreutvikle Åmot Vestfjell som et attraktivt hytteområde. Åmot har sin styrke i godt tilgjengelige naturområder tilrettelagt for friluftliv både i vintersesong og sommersesong. Åmot Elvelag sikrer et veldig godt organisert fisketilbud. Renaelva er en internasjonal anerkjent fiskelv blant sportfiskere. Åmot arbeider nå på mulighetene for å utnytte posisjonen Rena har i folks bevissthet knyttet til begrepet Birkebeiner.

Visit Elverum-Regionen AS sin rolle her er å bidra til utvikling gjennom å skape et godt lokalt samarbeid. Vi vil ha spesielt fokus på å utrede aktivitetstilbudet i regionen, og se på muligheter for å utvikle nye og spennende opplevelsestilbud som bygger på det Åmot er gode på i dag.

Stor-Elvdal
I sommer kom også Stor-Elvdal kommune med i samarbeidet. Stor-Elvdal har et stort potensiale i å utvikle naturbaserte opplevelsestilbud rettet mot reisende på gjennomfart (Rv3), og for de mange som har hytte i kommunen. Stor-Elgen er blitt en fantastisk attraksjon for kommunen og Østerdalen, og Stor-Elvdal har fått laget et designprogram som knytter Stor-Elvdal og Storelgen sammen.

Visit Elverum-Regionen har brukt første halvåret til inkludere Stor-Elvdal kommune med i samarbeidet og knytte kontakten med lokalt reise- og næringsliv. Samt gjøre Stor-Elvdal sine reiselivstilbud synlig på web. Vi ser fram til å inkludere Stor-Elgen som et profilerende fyrtårn og som besøksattraksjon i vårt markedsføringsarbeid.

Rv3-Den Grønne Snarvei
I strategien om å gjøre Østerdalen mer attraktiv ligger også satsingen på "Rv3-Den Grønne Snarvei". I høst ble Rv3-Den Grønne Snarvei etablert som egen forening med sterk adminstrativ støtte fra Visit Elverum-Regionen AS som hadde ansvaret for forprosjektet.

Smaksfestivalen
På høsten innledes også planleggingen av årets Smaksfestival fra 11. og 12. november og som også hadde stor sukess med mange utsolgte arrangementer. Ett arrangement som skaper glede og hygge i en måned som ellers oppfattes som litt mørk og trist. Dette arrangementet er også noe vi utvikler for felleskapet og som gir oss mye nyttig erfaring på hvordan markedsføre og gjennomføre et arrangement. Det sprer også inntekter og erfaringen i å samarbeide blant de stedene hvor arrangementet foregår.  På Smaksfestivalen bruker vi vårt destinasjonsbookingsystem aktivt, og har høstet gode erfaringer på hvordan online booking og målrettet markedsføring hører sammen.

Matriket Innlandet
Visit Elverum-Regionen AS søkte på vegne av foreningen Matriket Innlandet om støtte fra Innovasjon Norge til videreføring av matnettverket. Prosjektleder har vært Kirsten Gracey. Det har i 2016 vært jobbet med å styrke det lokale nettverket som nå består av over 30 medlemmer. Samtidig var det viktig å avklare retningen videre.  Videre støtte fra Innovasjon Norge krevde tilslutning mot en større enhet som også kan håndtere salg og distribusjon av lokalmat. Noen aktører i regionen har behov for å knytte seg til et større nettverk, mens andre har en klar lokal fokus. Matriket Innlandet vil fortsette som et lokalt nettverkt, men samarbeide med et overordnet nettverk som kan hjelpe de aktørene som satser på å nå ut nasjonalt/internasjonalt med sine produkter. Visit Elverum-Regionen AS vil fortsette det tette samarbeidet med Matriket Innlandet for å fronte lokalproduserte matvarer, lokalmatusalg og serveringsteder som satser på lokalmat.  

Websider, online booking og markedsføring av arrangement
Når det gjelder websider og online booking er det etter vår mening en nødvendig forutsetning for destinasjonsutvikling. For å holde tritt med konkurrenter og kravene i markedet bruker vi mye ressurser for å holde websider oppdatert med salgbart innhold. Spesielt har vi satset på å gjøre de stor arrangementene godt synlige gjennom våre markedskanaler

Arrangementsguiden er ekstremt viktig og er den mest besøkte siden på web. Vi bruker det mye tid på å samle inn informasjon og legge det ut i arrangementsguiden. Denne satsingen har gitt resultater som vises gjennom at vi har økt antall besøk på våre hjemmesider i 2016 sammenlignet med 2015.

Planer for 2017

Handlingsplan for 2017 er ikke klar ennå, men vi fortsetter mye av det arbeidet vi har gjort i 2016. Samtidig vil vi ha større fokus på lokalt utviklingsarbeid. Dette gjør at vi i 2017 vil avholde 4 medlemsmøter, en i hver av våre medlemskommuner. Målet er å få til en større grad av lokalt engasjement og samarbeid for å utvikle eksisterende og nye kultur- og naturbaserte aktiviteter og arrangement.

Vi vil også få i gang igjen reiselivsfaglig råd som skal samarbeide tett med adminstrasjonen og styret i Visit Elverum-Regionen AS.

Visit Elverum-Regionen AS er også åpen for organisatoriske endringer og inkludere flere kommuner inn i felleskapet. I den forbindelse er det viktig å diskutere navn på både selskap og markedskonsepter som næring og kommuner føler tilhørighet til.

Vi håper og tror at det gode samarbeidet og den gode utviklingen i reiselivet i regionen fortsetter også i 2017.

Cookies

visit-hedmark.no benytter cookies. En cookie er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Ved å bruke visit-hedmark.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Les mer om bruken av cookies

Godta